Պատմություն


Վաթսուն դար առաջ հայն այստեղ քար ու  մետաղ  է  մշակել,  կառուցել   բերդեր  ու    կոթողներ  այն նախապատմական    khatchkar 2ժամանակներում,  որոնք  բաբելոնյան  աշտարակի  ու  եգիպտական   բուրգերի  կառուցման  օրերից  հեռու   էին նույնքան, որքան  Քրիստոսի օրերը  մեր  ժամանակներից:   Լոռվա  հնամենի  հողում հայոց  սերմը  հարուստ  բերք  է  տվել.  պետական ու  հասարակական  գործիչներ,   զորավարներ  ու  զորահրամանատարներ,  գիտնականներ    ճարտարագետներ,  գրողներ  ու  բանաստեղծներ,   մարզիկներ  ու  երաժիշտներ:  Զաքարյան   եղբայրներից  ու  Լոռվա   մելիքներից  մինչև  Միկոյան եղբայրներ, Թումանյանից   մինչև   Մաթևոսյան.    մեծ  լոռեցիների  շքերթի  արմատները  խորանում,   կորչում  են  պատմության  ընդերքներում,  իսկ  ճյուղերը   ձգվում են դեպի   հավերժություն:

Լոռին   հարուստ  է  հայի  ձեռքով  կանգնեցված   քաղաքակրթության   կոթողներով. Հաղպատ,  Սանահին, Օձուն, Քոբայր՝  համայն մարդկության պատմամշակութային  ժառանգության   մաս  են  այլևս:  Մարդու   ոգու,  ստեղծագործ   մտքի   ու  հավատի  այս  ձեռակերտ   հուշարձանները   դարեր  առաջ    Լոռին  դարձրել  են   հոգևոր,  քաղաքական   և  մշակութային  կենտրոն:

                         

                                    Բնաշխարհը

ՀՀ Լոռու  մարզն  ընդգրկում  է   Դեբեդ  գետի  ավազանն   ամբողջությամբ   և    ունի  լեռնային  ռելիեֆ:  Նրա  տարածքով  են  ձգվում   Ջավախքի,  Բազումի,  Փամբակի, Գուգարաց,  Վիրահայոց,  Հալաբի   լեռնաշղթաները:    Առանձնանում  են   Փամբակի,  Լոռու   գոգավորությունները   և  Լոռու  ձորը:   Մարզն  աչքի  է   ընկնում  համեմատաբար   խոնավ  կլիմայով:   Միջին  և  բարձրադիր    գոտում  կլիման   բարեխառն լեռնային   է,  տևական  ցուրտ  ձմեռներով:  Ամառները   տաք   են,  համեմատաբար  խոնավ:  Մարզի  տարածքով է  հոսում   Դեբեդ  գետը՝   Ձորագետ,  Մարցագետ  և  Փամբակ   վտակներով: Հարուստ  է   նաև   հանքային  աղբյուրներով:  Մարզի  տարածքում   տիրապետում  են  անտառային,  լեռնատափաստանային,  մերձալպյան  մարգագետինները:

odzoun 1haghpat 5                                                                          akhtala 4

                                     

                                        Տնտեսությունը

Լոռու  մարզն   ունի   արդյունաբերական հզոր   անցյալ  և  մեծ   պոտենցիալ:  Մարզում  գործում  են   արդյունաբերական   բոլոր   ճյուղերը    ներկայացնող   ձեռնարկությունները:  Առավել  զարգացած  է     հանքարդյունաբերությունը: Մարզում  զարգացած  է  նաև գյուղատնտեսությունը: Որպես   տնտեսության  այլընտրանքային  ճյուղ՝    մեծ   ուշադրություն է  դարձվում  տուրիզմի  զարգացմանը:

Մարզկենտրոնը՝ Վանաձոր                                                                                                                                                                                                                         Տարածքը՝ 3798 կմ²                                                                                                                                                                                                                                             Բնակչությունը՝ 234700                                                                                                                                                                                                                                     Համայնքների ընդհանուր թիվը՝ 113                                                                                                                                                                                                             Քաղաք. համայնքներ՝ 8                                                                                                                                                                                                                           Գյուղ. համայնքներ՝ 105                                                                                                                                                                                                                       Քաղաք. բնակչությունը՝ 58,46 %

խորհրդանշական օղակներ