Քայլարշավներ

 


Ուղեկցված քայլարշավներ.

qare kamurgՔայլարշավ Ալավերդիում
Գարուն-ամառ-աշուն  2017թ.
Ամեն չորեքշաբթի ժամը 14։00-ին

STC1406

Մենք առաջարկում ենք քայլարշավ Թումանյանի տարածաշրջանում.

????????????????????????????????/հեռավորությունը 2 կմ, տևողությունը
1ժամ 30րոպ
ե, բարդությունը-դյուրին/

Arménie-avril2016-J3 (26)«բացահայտեք. 

– ժառանգությունը և պատմությունը
– բնությունը, բնապատկերները
– տեղի տնտեսությունը
– մշակույթը և ավանդույթները»։

 

Գինը. 2-5 անձ 5000 AMD/խումբ
            6-10 անձ 8000 AMD/խումբ
 

բնապատկեր⇒Սանահին-Հաղպատ.  12 կմ, 4 ժամ: Բացահայտեք գեղեցիկ բնապատկերներ և մշակութային ժառանգություն:  

⇒Սանահինի կամուրջ-Սանահին սարահարթ. 2 կմ, 1 ժամ: Դժվար հաղթահարելի վերելք: 

⇒Օձուն-Արդվի. 5 կմ, 4 ժամ ետդարձով: Դյուրին անցանելի:անգղ

 

⇒ Քոբայր-Հոռոմայր-Օձուն. 8,5 կմ, 4 ժամ:     Դժվար անցանելի:

 Ախթալա-Կկվի բուն. 5 կմ, 4 ժամ ետդարձով: Դյուրին անցանելի: Բացահայտեք բուսական աշխարհը:

 Ալավերդի/Սանահին կայարան-Սեդվի. 3,5 կմ, 4 ժամ ետդարձով: Դյուրին անցանելի:

Բոլոր տեղեկությունների համար դիմել ,,Թումանյան աշխարհ,, զբոսաշրջային գրասենյակ: